Home
Hari Raya Aidilfitri 2020 Print

Hari Raya Aidilfitri (also known locally as Hari Raya Puasa) is a religious holiday celebrated by Muslims to mark the end of the fasting month of Ramadan. It is a national public holiday in Malaysia.

Hari Raya Aidilfitri (juga Hari Raya Puasa) merupakan perayaan yang dirayakan oleh umat Islam untuk menandakan berakhirnya bulan Ramadan.

The dates for Hari Raya in 2020 are expected to be as below:

Jangkaan untuk tarikh Hari Raya pada tahun 2020 adalah seperti berikut:

Date / Tarikh Day / Hari Holiday / Cuti
24 May/Mei 2019 Sunday / Ahad Hari Raya Aidilfitri
25 May/Mei 2019 Monday / Isnin Hari Raya Aidilfitri
26 May/Mei 2019 Tuesday / Selasa Hari Raya Aidilfitri
Replacement for Sunday
Cuti Gantian untuk hari Ahad
Related articles
Older articles
 
Next >

To add an event, please login/register or use the Contact Us form

Generated in 0.23068499565125 Seconds